Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Номер Фирма Държава
B23 Хайтек ЕООД България
B6a Biofuture Ltd. България
C11 Schmack Biogas GmbH Германия
C2 Филтър ООД България
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
IIA11 Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
C8 INGRA Energie und Umwelttechnik GmbH Австрия
C4 HERZ Energietechnik GmbH Австрия
B8 Джордан ЕМ ЕООД България
D3 Hybag Automationen AG Швейцария
B6 Арго Интернешанъл България
C10 AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
D16 Елтрак България ЕООД България
C7 Ambitermo - Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A. Португалия
B6b Green Climatech Ltd. Гърция
D13 Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
B4 Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
B19 Елтерм ЕООД България
А10 Енерджи Съплай ЕООД България
A7 Екоефект България ООД България
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.