Начало > Услуги > Консултантски и инженерни услуги

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Консултантски и инженерни услуги

Номер Фирма Държава
А18 Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
C11 Schmack Biogas GmbH Германия
C2 Филтър ООД България
IIA12 Прайм Технолоджийс ООД България
D4 Балбок Инженеринг АД България
A12 Пъблик сървисис ООД България
IIA5 Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) България
A14 Енергийна Агенция - Пловдив България
D20 Мева България ЕООД България
B5 Стратекс ООД България
IIA9 Новонетикс ЕООД България
A1 Кaммартон България ЕООД България
А10 Енерджи Съплай ЕООД България
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.