Начало > Мениджмънт на отпадъци

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Мениджмънт на отпадъци

Номер Фирма Държава
D10 Солвей България България
C5 Eldan Recycling A/S Дания
C1 STF Maschinen-und Anlagenbau Gmbh Германия
C10 Topeko s.r.o. Словакия
C2 Филтър ООД България
IIA12 Прайм Технолоджийс ООД България
IIA16 Molinari Recycling Италия
IIA19 Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите към Посолство на Република Полша в София Полша
D20 Мева България ЕООД България
D16 Елтрак България ЕООД България
D9 Lindner-Recyclingtech GmbH Австрия
C10 AUWA Рисайклинг България ЕООД България
C1 MAS Maschinen und Anlagenbau Schulz GmbH Австрия
C5 Salvadori Srl Италия
C3 Vecoplan AG Германия
D14 Eurotools Ltd Словакия
D8 Weiss A/S Дания
C12 IFE Aufbereitungstechnik GmbH Австрия
A7 Екоефект България ООД България
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
IIA17 Bartontech Полша
C10 Paal Group Германия
A1 Friedrich Wilhelm GmbH & Co. KG България
C5 MRT System International AB Швеция
D4 Балбок Инженеринг АД България
D7 Komptech GmbH Австрия
D3 Hybag Automationen AG Швейцария
C6 EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GES.M.B.H. Австрия
C10 AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
D1 Ти Ел Ел Медиа ООД България
IIA3 ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
B4 Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
C11 Schmack Biogas GmbH Германия
C1 Nordson Kreyenborg GmbH Германия
D18 М&М Фрут ООД България
C5 Аркон България ЕООД България
IIA13 SMS CZ s.r.o. Чехия
A2 Виа Експо - Изложби в чужбина България
D6 Джиосайкъл България ЕООД България
D13 Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
IIA18 Rimini Fiera / Ecomondo- Key energy 2015 Италия
IIA10 Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
C10 Weima GmbH Германия
D5 Би Ем Лизинг Трейд АД България
C10 Sweco Europe SA Белгия
IIA9 Новонетикс ЕООД България
C1 Братя Пашев ООД България
D11 KRICKL WAAGEN SYSTEME Австрия
C14 Австрийско посолство – Търговски отдел Австрия
A7 ING. Častulik Ltd. Словакия
A12 Пъблик сървисис ООД България
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.