Начало > Мениджмънт на отпадъци > Оборудване за третиране на отпадъци / Рециклиране

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Номер Фирма Държава
D13 Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
IIA3 ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
C10 Paal Group Германия
C3 Vecoplan AG Германия
C10 AUWA Рисайклинг България ЕООД България
C6 EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GES.M.B.H. Австрия
IIA9 Новонетикс ЕООД България
D6 Джиосайкъл България ЕООД България
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
D9 Lindner-Recyclingtech GmbH Австрия
C5 MRT System International AB Швеция
C1 Братя Пашев ООД България
C5 Salvadori Srl Италия
D7 Komptech GmbH Австрия
D20 Мева България ЕООД България
IIA17 Bartontech Полша
C10 Weima GmbH Германия
IIA12 Прайм Технолоджийс ООД България
C11 Schmack Biogas GmbH Германия
D14 Eurotools Ltd Словакия
C10 AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
D16 Елтрак България ЕООД България
IIA11 Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
C10 Sweco Europe SA Белгия
IIA16 Molinari Recycling Италия
C10 Topeko s.r.o. Словакия
C12 IFE Aufbereitungstechnik GmbH Австрия
A7 ING. Častulik Ltd. Словакия
IIA10 Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
C1 MAS Maschinen und Anlagenbau Schulz GmbH Австрия
D3 Hybag Automationen AG Швейцария
A1 Friedrich Wilhelm GmbH & Co. KG България
IIA1 Herbold Meckesheim GmbH Германия
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.