Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Номер Фирма Държава
C10 AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
IIA10 Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
C5 MRT System International AB Швеция
IIA16 Molinari Recycling Италия
C10 AUWA Рисайклинг България ЕООД България
D14 Eurotools Ltd Словакия
D6 Джиосайкъл България ЕООД България
A7 ING. Častulik Ltd. Словакия
C1 Nordson Kreyenborg GmbH Германия
C1 Братя Пашев ООД България
C5 Salvadori Srl Италия
D7 Komptech GmbH Австрия
C14 Австрийско посолство – Търговски отдел Австрия
IIA11 Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
IIA12 Прайм Технолоджийс ООД България
C6 EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GES.M.B.H. Австрия
C5 Eldan Recycling A/S Дания
C5 Аркон България ЕООД България
IIA19 Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите към Посолство на Република Полша в София Полша
IIA18 Rimini Fiera / Ecomondo- Key energy 2015 Италия
C1 STF Maschinen-und Anlagenbau Gmbh Германия
A2 Виа Експо - Изложби в чужбина България
IIA9 Новонетикс ЕООД България
C12 IFE Aufbereitungstechnik GmbH Австрия
D20 Мева България ЕООД България
C10 Weima GmbH Германия
D3 Hybag Automationen AG Швейцария
A1 Friedrich Wilhelm GmbH & Co. KG България
IIA1 Herbold Meckesheim GmbH Германия
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.