Начало > Рециклиране > Рециклиращи системи и технологии > Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Номер Фирма Държава
C10 AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
А18 Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
D14 Eurotools Ltd Словакия
C5 MRT System International AB Швеция
D20 Мева България ЕООД България
C5 Аркон България ЕООД България
IIA12 Прайм Технолоджийс ООД България
C10 AUWA Рисайклинг България ЕООД България
IIA10 Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.