Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Пластмаса и гума

Номер Фирма Държава
C1 STF Maschinen-und Anlagenbau Gmbh Германия
C10 AUWA Рисайклинг България ЕООД България
IIA1 Herbold Meckesheim GmbH Германия
D9 Lindner-Recyclingtech GmbH Австрия
IIA16 Molinari Recycling Италия
D14 Eurotools Ltd Словакия
D20 Мева България ЕООД България
IIA12 Прайм Технолоджийс ООД България
C5 Salvadori Srl Италия
D6 Джиосайкъл България ЕООД България
IIA11 Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
C6 EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GES.M.B.H. Австрия
C5 Аркон България ЕООД България
IIA10 Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
C1 Братя Пашев ООД България
IIA9 Новонетикс ЕООД България
C10 AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.