Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Сепаратори

Номер Фирма Държава
D9 Lindner-Recyclingtech GmbH Австрия
C1 Братя Пашев ООД България
IIA3 ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
IIA12 Прайм Технолоджийс ООД България
C12 IFE Aufbereitungstechnik GmbH Австрия
C5 MRT System International AB Швеция
C10 AUWA Рисайклинг България ЕООД България
IIA10 Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
D3 Hybag Automationen AG Швейцария
C10 AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
C10 Sweco Europe SA Белгия
D7 Komptech GmbH Австрия
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.