Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Шредери

Номер Фирма Държава
C10 Weima GmbH Германия
C10 AUWA Рисайклинг България ЕООД България
D13 Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
IIA10 Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
IIA16 Molinari Recycling Италия
D7 Komptech GmbH Австрия
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
IIA12 Прайм Технолоджийс ООД България
IIA9 Новонетикс ЕООД България
D20 Мева България ЕООД България
D9 Lindner-Recyclingtech GmbH Австрия
C10 AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
IIA3 ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
C1 Братя Пашев ООД България
D14 Eurotools Ltd Словакия
A7 ING. Častulik Ltd. Словакия
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.