Notice: Undefined index: 336 in /home/admin/public_html/viaexpo.com/logic/Branches.class.php on line 370

Notice: Undefined index: 336 in /home/admin/public_html/viaexpo.com/logic/Branches.class.php on line 374
 South East European exhibitions on EE, Renewables, Waste Management and Recycling

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Поради промяна на потребителската култура и нарастващото търсене на натурални и био продукти, секторът постепенно се превръща в атрактивна пазарна ниша. Пазарът ни проектира световните тенденции и тук навлизат водещи международни компании. През новия програмен период българските фермери ще получат 5 пъти повече средства за биологично земеделие и животновъдство. Наличието на екологичночисти земи стимулира развитието не само на производството на суровини, но и на крайни продукти. България е на първо място по добив на лавандула в света, а уникалното розово масло е защитен продукт. Като страна със силни традиции в природолечението, превенцията и здравословният начин на живот придобиват все по-голямо значение.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Project Investors

  • Unfortunately we could not find companies for selected branch!
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.