Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Номер Фирма Държава
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
D10 Солвей България България
A2 Виа Експо - Изложби в чужбина България
C11 Schmack Biogas GmbH Германия
D14 Eurotools Ltd Словакия
D20 Мева България ЕООД България
IIA3 ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
IIA21 Конфиндустрия България Италия
B27 ElectriQube България
D4 Балбок Инженеринг АД България
C14 Австрийско посолство – Търговски отдел Австрия
IIA18 Rimini Fiera / Ecomondo- Key energy 2015 Италия
A1 Кaммартон България ЕООД България
А18 Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
A14 Енергийна Агенция - Пловдив България
C2 Филтър ООД България
D1 Ти Ел Ел Медиа ООД България
A12 Пъблик сървисис ООД България
D8 Weiss A/S Дания
A20 Oнлайн списания България
IIA9 Новонетикс ЕООД България
D13 Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
D16 Елтрак България ЕООД България
IIA12 Прайм Технолоджийс ООД България
IIA5 Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) България
А10 Енерджи Съплай ЕООД България
IIA19 Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите към Посолство на Република Полша в София Полша
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.