Начало > Енергийна ефективност

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Номер Фирма Държава
B8 Джордан ЕМ ЕООД България
A1 Кaммартон България ЕООД България
B1 Fibaro Полша
B1 Victron Energy Холандия
A16 Zaklad Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. Полша
B10 Хермес Солар ООД България
D7 Komptech GmbH Австрия
A2 Виа Експо - Изложби в чужбина България
A7 Екоефект България ООД България
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
A12 Пъблик сървисис ООД България
IIA11 Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
A14 Енергийна Агенция - Пловдив България
B3 Пасивна Къща България ЕООД България
A3 Термопомпени системи ЕООД България
C2 SPX Cooling Technologies САЩ
B6b Green Climatech Ltd. Гърция
D3 Hybag Automationen AG Швейцария
C10 AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
D1 Ти Ел Ел Медиа ООД България
IIA5 Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) България
IIA3 ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
B4 Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
A8 ЕнТел ЕООД България
C9 PCC Morava-CHEM Чехия
C2 GE Jenbacher Австрия
C8 INGRA Energie und Umwelttechnik GmbH Австрия
B5 Стратекс ООД България
D6 Джиосайкъл България ЕООД България
B19 Елтерм ЕООД България
C4 HERZ Energietechnik GmbH Австрия
IIA18 Rimini Fiera / Ecomondo- Key energy 2015 Италия
B23 Хайтек ЕООД България
D10 Солвей България България
C4 Herz Armaturen GmbH Австрия
C2 Clayton Industries Белгия
А10 Енерджи Съплай ЕООД България
B1 К. Чепъков ЕООД България
C2 Филтър ООД България
D8 Weiss A/S Дания
C14 Австрийско посолство – Търговски отдел Австрия
C11 Schmack Carbotech GmbH, Viessmann Group (Schmack Biogas GmbH ) Германия
A20 Oнлайн списания България
C9 Пи Си Си Енергия ЕООД България
B2 Метекно България АД България
C11 Schmack Biogas GmbH Германия
C7 Ambitermo - Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A. Португалия
C16 Телком Инженеринг ООД България
C2 Autoflame Engineering Ltd. Великобритания
B25 АДД-България ООД България
IIA21 Конфиндустрия България Италия
IIA19 Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите към Посолство на Република Полша в София Полша
A5 Деста 60 България
D13 Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
D16 Елтрак България ЕООД България
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.