Начало > Енергийна ефективност в интелигентния град и сградния фонд

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Номер Фирма Държава
A2 Виа Експо - Изложби в чужбина България
A14 Енергийна Агенция - Пловдив България
C14 Австрийско посолство – Търговски отдел Австрия
B5 Стратекс ООД България
A9 Алтерко Роботикс ЕООД България
B11 Е.Некст. Компания ЕООД България
А18 Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
B1 Fibaro Полша
A8 ЕнТел ЕООД България
IIA21 Конфиндустрия България Италия
A4 Smart Cities Information System Белгия
B1 К. Чепъков ЕООД България
A6 FALCOM GmbH Германия
B7 Вилмат Холдинг АД България
B3 Пасивна Къща България ЕООД България
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.