Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Номер Фирма Държава
D14 Eurotools Ltd Словакия
IIA3 ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
C1 Братя Пашев ООД България
C11 Schmack Biogas GmbH Германия
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
IIA13 SMS CZ s.r.o. Чехия
C2 Филтър ООД България
B4 Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
D8 Weiss A/S Дания
IIA9 Новонетикс ЕООД България
D16 Елтрак България ЕООД България
D3 Hybag Automationen AG Швейцария
D6 Джиосайкъл България ЕООД България
D10 Солвей България България
А18 Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.