Начало > ВЕИ и системи на тяхна основа

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Номер Фирма Държава
A7 Екоефект България ООД България
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
B8 Джордан ЕМ ЕООД България
C7 Ambitermo - Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A. Португалия
C11 Schmack Biogas GmbH Германия
D3 Hybag Automationen AG Швейцария
IIA5 Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) България
C8 INGRA Energie und Umwelttechnik GmbH Австрия
C10 AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
D1 Ти Ел Ел Медиа ООД България
A12 Пъблик сървисис ООД България
A1 Кaммартон България ЕООД България
B10 Хермес Солар ООД България
B19 Елтерм ЕООД България
А10 Енерджи Съплай ЕООД България
C2 Филтър ООД България
C4 HERZ Energietechnik GmbH Австрия
IIA18 Rimini Fiera / Ecomondo- Key energy 2015 Италия
B4 Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
B1 Victron Energy Холандия
D8 Weiss A/S Дания
A3 Термопомпени системи ЕООД България
B27 ElectriQube България
D14 Eurotools Ltd Словакия
C14 Австрийско посолство – Търговски отдел Австрия
C11 Schmack Carbotech GmbH, Viessmann Group (Schmack Biogas GmbH ) Германия
B23 Хайтек ЕООД България
A8 ЕнТел ЕООД България
B6a Biofuture Ltd. България
A5 Деста 60 България
A16 Zaklad Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. Полша
D7 Komptech GmbH Австрия
D13 Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
D16 Елтрак България ЕООД България
IIA11 Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
B1 К. Чепъков ЕООД България
A2 Виа Експо - Изложби в чужбина България
B6 Арго Интернешанъл България
B6b Green Climatech Ltd. Гърция
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.