Начало > Енергийна ефективност > Интелигентно отопление и охлаждане с ВЕ (отпадната топлина, енергия от отпадъци

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Интелигентно отопление и охлаждане с ВЕ (отпадната топлина, енергия от отпадъци

Номер Фирма Държава
A5 Деста 60 България
B8 Джордан ЕМ ЕООД България
А18 Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
C7 Ambitermo - Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A. Португалия
B4 Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
B19 Елтерм ЕООД България
B23 Хайтек ЕООД България
IIA21 Конфиндустрия България Италия
A3 Термопомпени системи ЕООД България
A8 ЕнТел ЕООД България
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.