Начало > Енергийна ефективност > ЕЕ съоръжения и технологии за различни браншове

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Номер Фирма Държава
C2 Autoflame Engineering Ltd. Великобритания
D8 Weiss A/S Дания
C11 Schmack Biogas GmbH Германия
C11 Schmack Carbotech GmbH, Viessmann Group (Schmack Biogas GmbH ) Германия
A1 Кaммартон България ЕООД България
B10 Хермес Солар ООД България
A20 Oнлайн списания България
C2 Филтър ООД България
C9 Пи Си Си Енергия ЕООД България
C2 SPX Cooling Technologies САЩ
А18 Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
C9 PCC Morava-CHEM Чехия
B17 KARA Energy Systems BV Холандия
C7 Ambitermo - Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A. Португалия
B5 Стратекс ООД България
A7 Екоефект България ООД България
B8 Джордан ЕМ ЕООД България
B1 К. Чепъков ЕООД България
IIA5 Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) България
A16 Zaklad Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. Полша
D16 Елтрак България ЕООД България
© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.