Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Братя Пашев ООД

 

Изложба Управление на отпадъците и рециклиране >> Зала - 1; Номер в залата - C1

Братя Пашев ООД
Събитие : Изложба Управление на отпадъците и рециклиране

Повече от 10 години фирма Братя Пашев ООД заедно с водещи европейски фирми работи успешно в сферата на рециклирането на различни пластмасови , битови и други отпадъци .

През 2014 година " Братя Пашев " ООД съвместно с фирма STF Maschinen und Anlagenbau Gmbh и фирма Sesotec Gmbh , Германия реализираха единствения мащабен проект в България за преработка на PET бутилки с капацитет 15 000 т/годишно. Инсталацията се състои от напълно автоматизирана линия за оптично сортиране и пране на ПЕТ-бутилки .

2014 година фирма Братя Пашев ООД съвместно с фирма Vecoplan AG реализира първия в България комплексен проект за производство на алтернативно гориво - RDF ( гориво от отпадъци ) с общ капацитет от 15 000 кг/час или 150 000 т/годишно .

През 2015 година фирма Братя Пашев ООД съвместно с фирма M-A-S Maschinen und Anlagenbau Schulz Gmbh , Австрия реализира и достави на българския пазар ново поколение патентован , двушнеков екструдер МAS 90 K с постоянен , самопочистващ се филтър CDF 500 D за регранулиране и компаундиране на различни видове пластмаси с капацитет от 1300 кг/час , окомплектован с автоматични дозиращи устройства на фирма PROCESSCONTROL , Германия .

През 2015 година фирма Братя Пашев ООД отново съвместно с фирма Vecoplan AG , Германия реализира първата не само в България , но и в света нова патентована инсталация Hydro Dyn за пране на различни видове пластмасови отпадъци с капацитет 1000 кг/час . Инсталацията гарантира 20-30 % по-добро пране от съществуващите технологии , при по-ниски енергийни разходи и незначителна употреба на свежа вода в процеса на пране .

Energy Efficiency & Renewable Energy::Братя Пашев ООД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.