Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

AUWA Environmental Technology & Recycling

 

Изложба Управление на отпадъците и рециклиране >> Зала - 1; Номер в залата - C10

AUWA Environmental Technology & Recycling
Събитие : Изложба Управление на отпадъците и рециклиране

AUWA Рисайклинг България е търговска фирма, предлагаща балиращи преси, сортировъчни инсталации, шредери, преси за брикети, конвейери, опаковъчни машини и сепаратори.  AUWA е изключителен представител за България на SWECO Белгия, Paal Германия, WEIMA Германия. Благодарение на доброто ни партньорство с тези фирми-производители, ние сме в състояние да предлагаме на нашите клиенти цялостни решения, да бъдем на най-високо конкурентно ниво на българския пазар и на пазара на Югоизточна Европа, и да поддържаме бизнес отношения с нашите клиенти  в дългосрочен план.

Energy Efficiency & Renewable Energy::AUWA Environmental Technology & Recycling

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.