Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Конфиндустрия България

 
Браншове

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници >> Зала - 1; Номер в залата - IIA21

Конфиндустрия България
Събитие : Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

За повече от 15 години, Конфиндустрия България е бил гласът на италианското предприемачество в България. Сдружението обединява италианската индустриална общност в страната, подкрепя нейната дейност  и улеснява нейните инициативи.

Конфиндустрия България, обединява повече от 320 фирми, от големи международни компании до редица малки и средни предприятия, които са инвестирали и развили своите операции в България през годините.

От началото на 1990, 2 милиарда евро инвестиции са направени в България от италиански фирми, които са насочени усилията си към редица разнообразни сектори -  производство, енергетика, селското стопанство услуги.

Дейността на Конфиндустрия България се развива в три насоки:

  1. Представителство
  2. Информация и Networking
  3. Предоставяне на услуги

http://confindustriabulgaria.bg/bg/

Както през 2015г., така и през 2016 година Конфиндустрия България ще участва в изложението с общ щанд с площ минимум 15 квадратни метра.

Фирмите, участващи в панаира с колективен щанд са:

 

БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД – http://bulgaria-engineering.com/bg-nachalo

България Инженеринг ЕАД е акционерно дружество, специализирано в консултации и инженеринг на проекти за реализацията на инфраструктурни, енергийни, ВЕИ проекти и проекти за енергийна ефективност.

 

ДАПОЛОНИЯ - http://www.dappolonia.it/en

Фирма Даполония, част от групата „Рина“, разработва и предлага инженерингови услуги: консултации, проектиране, управление и контрол на строителния процес, специални проучвания и гаранция на функционалността.

 

ЕКО МЕТАЛ ОДИЕРНО – http://www.ecometal-bg.com/

Еко Метал Одиерно е специализирана фирма за събиране и рециклиране  на излязло от употреба електронно и  електрическо оборудване.

 

ПЛАНЕТ СОФТУЕР СОЛУШОН ООД – http://www.itsvil.it/

Фирма Планет Софтуер Солушон ООД е компания работещата в областта на информационните и комуникационни технологии.

 

РИНА БЪЛГАРИЯ ООД – http://www.rina.org/it

Рина е най-голямата италианска сертифицираща организация, чиято дейност покрива широка гама от услуги. Rina предлага на фирмите и институциите услуги по сертифициране, проверка, контрол, съдействие и консултантска дейност, които имат за цел подобряването на сигурността и качеството на продуктите, процесите и услугите.

Във връзка с изложението, РИНА БЪЛГАРИЯ ООД е домакин на две безплатни събития.

1. ETV – техническо обучение за малки и средни предприятия (7 април, 10:00-11:30ч, зала Пирин). Този семинар е предназначен за производители в областта на технологиите, доставчици и купувачи, както и за изпитателни органи /лаборатории и регулатори.

 Участниците ще получат информация, която ще им даде възможност да:

  • Разберат как технологичната ефективност може да бъде проверена чрез ETV и каква е разликата на пазарно ниво;
  • Открият как потребителите на технологии и купувачите могат да се възползват от резултатите от ETV, както в контекста на публичните пазари и в промишлените вериги за доставка;
  • Да се информират за възможностите за финансиране чрез ETV;

 

 2. Производство на биогорива и течни горива от биомаса – сертифициране на устойчивото развитие (7 април, 11:30 – 13:00ч, Пирин Room). Ще бъде представена регулаторната рамка, свързана с възможностите и икономическите ползи, които могат да бъдат постигнати.

 Участниците ще получат информация, която ще им даде възможност да:

  • Открият предимствата на биогоривото и течни горива от биомаса възможностите и икономическите ползи, които могат да бъдат постигнати чрез сертифициране на устойчивостта;
  • Разберат как устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса може да бъде демонстрирана и какви са основните елементи на проверките, извършвани от Rina Services. 
Energy Efficiency & Renewable Energy::Конфиндустрия България

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.