Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

АДД-България ООД

 

Интелигентни градове >> Зала - 1; Номер в залата - B25

АДД-България ООД
Събитие : Интелигентни градове

АДД-България е водеща компания в областта на развитието и имплементирането на Интелигентни измервателни системи за електроенергия, вода, газ и улично осветление, чрез които нашите клиенти постигат намаление на загубите и ефективно управление на ресурсите си. Създаваме изцяло собствен продукт - смарт електромери, универсални измервателни устройства за вграждане в LED осветители и различни видове разходомери, комуникационно оборудване (концентратори на данни, рутери) и прилежащия софтуер, които заедно образуват цялостна система. С вече инсталирани над 500 000 крайни точки АДД-България е водещ доставчик на AMI системи в България и съседните страни, базирани на PL и RF комуникацията.

Energy Efficiency & Renewable Energy::АДД-България ООД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.