Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Солвей България

 

Изложба Управление на отпадъците и рециклиране >> Зала - 1; Номер в залата - D10

Солвей България
Събитие : Изложба Управление на отпадъците и рециклиране

SOLVAir® - Авангардна технология за обработка на димните газове, повишаваща енергийната ефективност в световен мащаб

СОЛВЕър е широк спектър от продукти, услуги, технологии и системи за обработка и контрол на вредните емисии във въздуха, за чиято основа се използва натриев бикарбонат и които са свързани с контрола на отпадъците. Нашите клиенти са индустриални предприятия като инсинератори произвеждащи енергия от отпадъци, ТЕЦ-ове, индустриални котли, циментовата, стъкларската индустрия и т.н.

Понастоящем над 300 клиенти (само в Европа) използват нашата технология, което им помага да елиминират киселинните замърсители (SOx, HCl, HF) до най-строгите норми. Нашите процеси са напълно съвместими с най-ефикасните азотно и серо оксидни  (NOX и SOX) неутрализиращи технологии. Имаме вече натрупан над 30-годишен опит.

 

SOLVAir® - A state-of-the-art Flue Gas Treatment technology improving global energy efficiency

SOLVAir®Solutions is a wide range of products, services, technologies and systems for processing and control of air emissions, based on sodium bicarbonate. 

​Our customers are industrial activities such as incinerators (WtE plants), ​ power generations,​ industrial boilers, cement, glass industry, etc.

Currently, over 300 customers (only in Europe) use SOLVAir®Solutions,  to eliminate acid pollutants​ (SOx, HCl, HF) ​ to the strictest standards. Our processes are fully compatible with the most efficient ​Nitrogen​ and Sulphur oxides ​(NOX & SOx) neutralizing technologies. We have already cumulated over 30 years of experience.

Energy Efficiency & Renewable Energy::Солвей България

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2016 Via Expo - Всички права запазени.