Изданието през 2016

Покажи Страниците

Изложението за спорт и здравословен начин на живот бе проведено от 13-15 октомври 2016г. в София

 

 

 

 

 

 

 

Информация за пресата:

Издание 2015
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

ViaExpo