Конференция ЕЕ и ВЕИ

Начало > Събития > Конференция ЕЕ и ВЕИ

Покажи Страниците


КОНФЕРЕНЦИЯ

Дата на провеждане: 7 март  2017
Периодичност: Ежегодно
Поредност: 13-то издание
Организатор: Виа Експо
Място на провеждане: Интер Експо Център, София

Страните от Югоизточна Европа играят важна роля за постигане на общите европейски цели "20-20-20". Те вече използват възобновяеми източници за производство на енергия и поставят повишаването на енергийната ефективност като приоритет в преминаването им към нисковъглероден модел на икономика.

Изданието на Конференцията за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяема енергия (ВЕ) през 2016 г. представи напредъка на региона и набеляза областите, които имат голям потенциал за развитие. Участието на лектори от чужбина и актуалните теми осигуриха обмен на опит.
 

  • Министърът на икономиката на Република България Божидар Лукарски приветства делегатите.
     
  • Акцент беше сесията, организирана в партньорство Euroheat & Power (Белгия) -  Централизирано отопление - свързване на локални отоплителни системи с ВЕИ
  • Присъстваха и лектори от Министерство на икономиката, Германския съвет за устойчиво строителство, Eвропейския съвет за геотермална енергия, Международна асоциация за геотермална енергия, Kingspan Insulated Panels (Великобритания), Българския съвет за устойчиво развитие, Европейската академия на Болцано, Институт за енергийни характеристики на сградите в Европа, Австрийска  енергийна агенция, everiSmart (Испания) и др.
     
  • Дискутирани теми: възможности за повишаване на ЕЕ в предприятията по европейски програми, оползотворяване на геотермална енергия, използване на потенциала на сградния фонд чрез преразглеждане на Директивната за енергийните характеристики на сградите, Директива за ЕЕ, зелени сгради и начини за интегриране на фотоволтаични системи в обществените сгради и др.


Общ преглед и статистика 2016 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo