Профил на изложителите

Начало > Профил на изложителите

Покажи Страниците

Изложбени браншове

 

 • Асансьори
 • Ескалатори и подвижни пътеки
 • Подемници и платформи
 • Платформи за хора с увреждания
 • Системи за мониторинг
 • Врати – системи и компоненти
 • Кабини
 • Комуникационни системи
 • Сервиз
 • Дизайн
 • Консултантски услуги

 

 

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

 

С подкрепата на:

 

Основни медийни партньори:


 

Официален хотел:

ViaExpo