Партньори

Начало > Партньори

Покажи Страниците
Международни партньори 2015


Cleantech Switzerland


Регионална търговска камара - Бърно


Асоциация на енергийно ефективните сгради


Фондация за икономика и
устойчиво развитие на регионите в Европа


Конвент на кметовете


PU-Europe


Националната агенция за съхранение на енергия (NAPE)


Calypso Networks Association


Netherlands Council for Trade Promotion


Търговска камара - Кавала


Open Smart Grid Protocol (OSGP)


Стопанска камара на Сараево

 

Български партньори 2015


Български съвет
за устойчиво развитие (БСУР)


Камарата на архитектите
в България (КАБ)


Камарата на строителите
в България (КСБ)


Асоциация на производителите
на екологична енергия (АПЕЕ)


Българската асоциация
за изолации в строителството (БАИС)


Българската асоциация
на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)


Турско-българска
търговско-индустриална камара


Асоциация на еколозите
от общините в България (АСЕКОБ)


Българска асоциация
„Електрически превозни средства“ (БАЕСП)


ИКТ Клъстер


Международен фестивал за архитектура


Българо-румънска търговско
промишлена палата (БРТПП)


За Земята


Българска ветроенергийна асоциация


Фондацията за реформа в
местното самоуправление


Асоциацията на Българските
Енергийни Агенции (АБЕА)


Камара на инсталаторите
в България


Институт за Енергиен Мениджмънт (ЕMI)


Асоциация на
българските градове и региони


Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация


Българска асоциация на софтуерните компании


Камара на Инженерите в Инвестиционното ПроектиранеС подкрепата на:

Euroheat & Power

Европейска мрежа на професионалисти по опазване на околната среда (ENEP)

IBESA-Международен алианс за съхранение на енергия и батерии

Българска стопанска камара

Black Sea Economic Cooperation

Доставчик на техническо оборудване


ВЕА Solutions

ViaExpo