Партньори

Покажи Страниците
Международни партньори


Архитектурен съвет на Европа


Фондация за икономика и
устойчиво развитие на регионите в Европа


Конвент на кметовете


FEDARENE – Европейска федерация на агенциите и регионите за енергия и околна среда


EuroACE


OSGP Alliance


Calypso Networks Association


BPIE - Buildings Performance Institute Europe


Umwelt Cluster Bayern


IBESA-Международен алианс за съхранение на енергия и батерии


Регионална търговска камара - Бърно


Българо-китайска търговско-промишлена камара


Британско-българската бизнес асоциация (BBBA)


Европейски съвет за геотермална енергия


Асоциация за интелигентна енергия на Израел


Международно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP)


Националната агенция за съхранение на енергия (NAPE)


Vojvodina ICT Cluster


German Sustainable Building Council


Grupul Roman pentru Investitii si Consultanta (RGIC)


Регионалната търговска камара Ниш


Албанската енергийна асоциация

 

Български партньори


Камарата на архитектите
в България (КАБ)


Асоциация на производителите
на екологична енергия (АПЕЕ)


Асоциация на еколозите
от общините в България (АСЕКОБ)


Фондацията за реформа в
местното самоуправление


Камара на инсталаторите
в България


Българската асоциация
за изолации в строителството (БАИС)


Български съвет
за устойчиво развитие (БСУР)


Българска фасилити мениджмънт асоциация


Българска фотоволтаична
асоциация (БФА)


Българска ветроенергийна асоциация


Българо-румънска търговско
промишлена палата (БРТПП)


Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране


Българската асоциация
на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)


Българска Стопанска Камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска асоциация по информационни технологии


Списание "Твоят БИЗНЕС"


Finansirane.eu - Финансирай идеите си


Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)


Сдружение на Югозападните общини


Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК)


Регионалната асоциация на общини “Тракия”


Еко Енергия


Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България


Асоциация на софтуерните инженериИзложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo