Програма 2017

Покажи СтраницитеПредварителна програма

8-ма Конференция за Югоизточна Европа
„Управление на отпадъци и рециклиране 2017“

8 март, зала Мусала

 

Първа сесия

 • Целите на кръговата икономика и как да бъдат постигнати  - Розалина Петрова, Европейска комисия, ГД Околна среда, Белгия
   
 • Аспекти на националната политика   - Министерство на околната среда и водите, България
   
 • Представяне на най-добрите чужди и български практики като успешни примери при кръговата икономика в рамките на проекта CESME – Кръгова икономика за малките и средни предприятия, финансиран по INTERREG EUROPE  -  Мадлена Владимирова, Асоциация на еколозите от общините
   
 • Представяне на италианските изложители - организирано от Представителството в София на ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина (1 час):
  • ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина - Чинция Бруно, Директор на Офиса в София
  • Мобилно компостиране по система АПИЕСЕ в проветриви big bag чували - Марко Сартори, фирма Апиесе
  • Микровълнова пиролиза за излезли от употреба гуми. Зеленият бизнес на бъдещето - Силвио Окиалини, фирма КАФ
  • Проект „Идро серра” - иновативни технологии за третиране на отпадъците. (Затворен цикъл: отпадъци – енергия – компост – храна) - Галина Мирчева, Идро Груп
  • Давиде Фурлан, фирма Ладурнер Амбиенте
  • инж. Енрико Ландзони, фирма Идро Италия
    
 • Холандско ноу-хау и иновации в областта на управлението на отпадъците и рециклирането – Посолство на Холандия в България


Втора сесия

Как да използваме отпадъците от селското стопанство и пречиствателните станции:
 

 • София – един от добрите примери на градове в региона за внедряване на интегрирана система за управление на отпадъците – Представител на Софийска община
   
 • Фирмена презентация на Hitachi Zosen Inova AG, Швейцария
   
 • Технологии и централи на фирма MARTIN – решения за използване на енергията и суровините от отпадъците – Стефан Шолц, MARTIN GmbH für Umwelt- und Energietechnik, Германия
   
 • Производството на биогаз от активни утайки от пречиствателните станции – представител на Европейска асоциация за биогаз
   

 


*Актуализирана към 16.01.2017

 

 

 

 

 


 


 

Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

 

Официален хотел:

 

 

ВИП компания:

ViaExpo