Програма

Начало > Програма

Покажи Страниците

 

Програма

Интелигентни градове

12 март 2015

Зала Мусала

 

"Когато хората чуят понятието "Интелигентен град" за първи път, те са склонни да мислят за енергетиката, по-специално за доводите, свързани с преминаването към устойчиво и екологично чиста енергия. Все пак това е само една част от концепцията за Интелигентен град. Не съществува универсален модел за интелигентен град. Първата стъпка във всяка такава програма трябва да е индивидуалният подход за решаване на местните проблеми. Един пример за това какво се случва точно тук, в България, е рехабилитацията на уличното осветление, която ETRALUX изпълнява в цялата страна."

Хавиер Донате, Мениджър за Източна Европа

Сребърен спонсор на Интелигентни градове
 

Модератор: Даниела Барич, Calypso Networks Association, Република Хърватска


10.30 Ролята на архитектурата за постигане на екологично - отговорно проектиране - Лучано Лазари – Архитектурен съвет на Европа, Белгия

10.50 Интелигентните къщи и европейското партньорство за иновации - Андрес Джаадла, Rakvere Smart House Competence Centre, Естония

11.10 Съхранение енергията от възобновяеми източници и интелигентните градове – Маркус Хонер, Международен алианс за съхранение на енергията и батерии (IBESA), Германия

11.30 Интелигентна енергия за интелигентни градове – Антонио Маргес, Etra, Испания

11.50 Интелигентно таксуване в градския транспорт и бъдещето му – Даниела Барич, Calypso Networks Association, Хърватска

12.10 Въвеждането на интелигентното измерване в Австрия – Габриеле Брандъл, Австрийска енергийна агенция

12.30 Обедна почивка
 

Модератор: Кристина Дели, Споразумение на кметовете, Белгия
 

14.00  Потребители, производители и доставчици заедно в онлайн платформа за интелигентен градски енергиен мениджмънт - Лияна Аджарова, Енергийна Агенция - Пловдив


14.20 Интелигентни транспортни системи и умните градове  –
Станимир Механджийски,
Телелинк, България14.40 Безжичната връзка е основата на всеки проект за интелигентни градове – Гиора Леви, Alvarion Technologies, Израел

14.50 Проучване, коопериране и пазарни стратегии по пътя към интелигентните градове – Илиана Илиева, NCE Smart Energy Markets, България

15.10 Споразуменито на кметовете за енергийно-устойчиви градове – Кристина Дели, Споразумение на кметовете, Белгия

15.30 Как да се финансират проекти на тема интелигентни градове: Девет примера от Европа – Рубен Паярес, Фондация CARTIF, Испания

15.50 Медотология за оценка реновирането на жилищните райони с цел намаляване приблизително до нула на консумираната енергия в тях (nZED) – Мигел Фуентес, Fundacion CARTIF, Испания

 

16.10 Дискусия
16.20 Кафе - пауза
 

 

 

С подкрепата на:

Euroheat & Power

Европейска мрежа на професионалисти по опазване на околната среда (ENEP)

IBESA-Международен алианс за съхранение на енергия и батерии

Българска стопанска камара

Black Sea Economic Cooperation

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

ViaExpo