Профил на посетителите

Начало > Профил на посетителите

Покажи Страниците

Профил на посетителите:
 

  • Инвеститори
  • Строителни предприемачи и инженери
  • Фасилити мениджъри
  • Архитекти
  • Специалисти от бранш асансьори/ескалатори
  • Управители/собственици на: търговски и бизнeс центрове; хотели; обществени сгради, nредставители на държавна администрация
  • Собственици на имоти и др.
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

 

С подкрепата на:

 

Основни медийни партньори:


 

Официален хотел:

ViaExpo