Конференция Управление на отпадъците и рециклиране

Начало > Събития > Конференция Управление на отпадъците и рециклиране

Покажи Страниците


Конференция

Дата на провеждане: 8 март 2017
Периодичност: един път годишно
Поредност: 8-мо издание
Място на провеждане: ИЕЦ, София

Отпадъците са един от приоритетите в оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. Тяхното екологично управление е от съществено значение за страните от Югоизточна Европа, които вече показват напредък в това отношение. В България се рециклират около 24% от отпадъците, като предизвикателствата са свързани с оползотворяването на биологичните и строителните отпадъци, намаляване на депонираните отпадъци.  

Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.

Изданието през 2016
То беше открито от Ивелина Василева – министър на околната среда и водите.
 

  • 11 лектори от Австрия, Белгия, България, Дания, Германия и САЩ  взеха участие. Сред тях бяха представители на Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда, ProPellets, Think Beyond Plastic, Европейска асоциация за биогаз, Martin GmbH, Елит 95, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и др.
     
  • Теми: кръгова икономика, европейско и национално законодателство, строителни отпадъци, иновации в рециклирането на пластмасови отпадъци, отпадъците като ресурс в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и др.


Статистика 2016
 

Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

 

Официален хотел:

 

 

ВИП компания:

ViaExpo