Изложба Управление на отпадъците и рециклиране

Начало > Събития > Изложба Управление на отпадъците и рециклиране

Покажи СтраницитеИЗЛОЖБА
 
Дата на провеждане: 7 – 9 март 2017
Периодичност: Един път годишно
Поредност: 8-мо издание
Организатор: Виа Експо
Място на провеждане: ИЕЦ, София

Растящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас. За да ги управляваме по екологичен, рентабилен и ресурсноефективен начин са необходими знания и иновации.

В световен мащаб доставчиците на решения постоянно актуализират своите предложения. От друга страна, бизнесът и общините търсят нови решения за превръщането на отпадъците в ресурс. Като единствено специализирано изложение в България в тази област, Save the Planet съдейства за популяризиране на съвременните технологии на пазара и за постигане на целите, които страната ни е поела до 2020 г.: 70% рециклиране на строителни отпадъци, 50% рециклиране на битови отпадъци и 35%  рециклиране на биоразградими отпадъци.

Изданието през 2016
 

 

  • Директни изложители от Австрия, България, Германия, Дания, Испания, Италия, Словакия, Полша,  Швейцария и Чешка република. 50% от тях бяха от чужбина.
  • Австрия беше стратегически партньор за 7-ма поредна година. Постиженията на австрийските компании бяха показани на Австрийския павилион, реализиран с подкрепата на ADVANTAGE AUSTRIA Sofia.
  • Продуктови акценти: оборудване за третиране и преработване на отпадъци; системи за производство на биогорива и на енергия от отпадъци; съдове за разделно събиране на отпадъци; рециклиращи инсталации и решения за рециклиране на пластмасови, строителни, био отпадъци, стиропор, хартия, електронна скрап, метали, излезли от употреба гуми;  технология за очистване на димни газове при изгаряне на отпадъци и др.
  • Save the Planet и паралелните събития бяха посетени от специалисти от 26 страниСтатистика 2016
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За контакт:

Таня Булдеева - 032/512905,  tanya@viaexpo.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

 

Официален хотел:

 

 

ВИП компания:

ViaExpo