Адриана Йорда

Начало > Адриана Йорда

Адриана Йорда, everiSmart, Испания

Адриана Йорда е завършила телекомуникационно инженерство в Политехническия Университет на Каталуния.  Консултант е с две години опит в публичния сектор. Занимавала се е с анализи, проектиране и внедряване на технологични решения в различни сфери с акцент върху интелигентния град. В момента ръководи работния пакет на Експлоатационния план и бизнес модел на Европейския проект ‘В сферата на бъдещето’. Участвала е също така в Smart City Expo World Congress 2015, Работилница за енергийни пътни карти (R4e)  и др. Има също така опит в SAP-ERP.

 


 

Лучия Гонзалез, everiSmart, Испания


Лусия е основател и съдружник в EDENWAY. Има повече от 15 години опит в областта на инженерното и иновационно консултиране.  Експерт е в областта на устойчивата градска трансформация, мобилност и транспорт, енергийна ефективност, ИКТ и т.н.
Завършила е  Университета на Навара, където получава степен по индустриално инженерство. Владее испански, английски и френски език.
 

 

 

 


 

В сферата на бъдещето: Да направим Европа по-добро място за живеене и работа
Адриана Йорда, Лучия Гонзалез


‘В сферата на бъдещето’ е проект, финансиран от Европейската комисия, който има за цел да повиши енергийната ефективност в градските райони посредством приложението на иновативни информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и възобновяеми енергийни източници, като например котли на биомаса и фотоволтаични панели.  Проектът ще подпомогне местните власти да постигнат значително намаление с около от 30 до 40% от потреблението на енергия и CO2 емисиите .  Използват се най-новите технологии в областта на ИКТ за събиране, управление и оптимизиране  на енергийните данни. Платформата осигурява необходимите и съответните данни за различни ИКТ софтуерни приложения. Това позволява прогнозиране на потреблението на енергия във всяка една производствена област.

 

 

 

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo