Албена Мерачева

Начало > Албена Мерачева

Албена Мерачева - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, България

Албена Мерачева е държавен експерт в Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) към Министерство на икономиката. Има над 14 години опит в работата по европейски програми, 10 от които са в структурирането на мерки за подкрепа на българския бизнес.

Участвала е в преговорите с ЕК по програмните документи на ОПИК, както и като част от екипа по изготвяне на Договора за партньорство, очертаващ рамката за управление на средствата от ЕСИФ в България за периодa 2014 – 2020.

Занимава се с разработването на условията за кандидатстване по процедурите за безвъзмездна помощ по ОПИК, наблюдението и оценката на оперативната програма.

Член е на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда“ 2014-2020, както и на редица тематични работни групи, сред които Работна група 14 „Енергетика“ към Министъра на енергетиката и Работна група 31 „Европа 2020“ към Министъра на финансите. Член е на Съвета по регионална политика към МРРБ. Била е лектор в редица семинари, обучения и информационни кампании. Завършила е Международни отношения в УНСС и Стопанско управление в СУ „Св. Климент Охридски“.
 


 

Резюме на презентацията „Възможности за повишаване на енергийната ефективност на предприятията по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – целта на презентацията е да запознае участниците с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и по-специално с подкрепата, която тя предлага на предприятията за въвеждане на енергийно ефективни технологии и за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност. В края на презентацията ще бъдат очертани възможностите, които ще предостави ОПИК през 2016 г. за кандидатстване с проект в областта на ЕЕ, както и какви са основните параметри на подкрепа.

 

 

 

 

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo