Анелия Димова и Рени Антонова

Начало > Анелия Димова и Рени Антонова

Анелия Димова, експерт в  Дирекция Информационни технологии, Министерството  на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Анелия Димова е инженер по телекомуникации и работи в Министерството  на транспорта, информационните технологии и съобщенията като експерт по политика в информационното общество , в  Дирекция Информационни технологии . Тя има опит в  Политика в електронните съобщения, Политика на информационното общество, Управление на радиочестотен спектър, широколентови въпроси, управление на интернет .

Нейните интереси са свързани с информационните и комуникационните технологии , Цифрова програма  за Европа, в частност  Цифров единен пазар, отворени данни, ccTLD проблематика и т.н.Тя работи по Национална програма цифрова  България 2020 г. и се занимава с проучвания, анализи, доклади, таблици и статистика / индикатори.

Нейната работа  по  международна координация и организационни дейности включват ЕК, ITU, WSIS инициативи, CoE, ЮНЕСКО, ОИСР, EuroDIG, SEEDIG, ICANN и др.Тя има опит в европейски и регионални проекти, като SEERA-EI за електронните инфраструктури в Югоизточна Европа, както и Леонардо проект за нова медийна грамотност, ЮИЕ проект  PPP 4 Broadband, EuroDIG & SEEDIG 2015 София и т.н.
 

 Рени Антонова-Борисова, експерт в Дирекция Информационни технологии, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 

Рени Антонова-Борисова работи в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията като експерт по политика в информационното общество, в Дирекция “Информационни технологии”. Тя има опит в политика на информационното общество, управление на интернет, управление на проекти и финанси.

Нейните интереси са свързани с информационните и комуникационните технологии, Цифрова програма за Европа, в частност Цифров единен пазар, отворени данни, оперативна съвместимост и киберсигурност.

Тя работи по Национална програма „Цифрова България 2020“ и се занимава с проучвания, анализи, доклади, таблици и статистика/индикатори.

Тя има опит в европейски и регионални проекти, като Project under the Sixth Framework Programme of the European Union in the field of ICT (STAR-NET), Project under INTERREG III B CADES Iniciative for ICT education of SME (ELISA), SEE Project PPP4Broadband, а също така Leonardo project on New Media Literacy, EURODIG & SEEDIG 2015 Sofia и т.н.


 


 

Аспекти на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения

Инициативите за интелигентни градове в Цифровата програма за Европа .
Инициативите за интелигентни градове в Цифровия единен пазар.
Цифрова България 2020

  • Представяне на програмата
  • Нормативна рамка
  • Широколентова инфраструктура от ново поколение
  • Електронно управление
  • Киберсигурност
  • Облаци, данни-отворени и големи, интернет на нещата, RFID, М2М
  • Интернет управление
  • Интелигентни транспортни системи , e-Call
  • Речник на информационното общество
  • Индикатори на ИО

 

 

 

 
 

 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo