Арх. Станислава Крумова

Начало > Арх. Станислава Крумова

Арх. Станислава Крумова, експерт „Програми и проекти“, Български Съвет за Устойчиво Развитие (BGBC)


Арх. Станислава Крумова завършва специалност Архитектура към Университета по Архитектура, Строителство, и Геодезия (УАСГ) в град София и е сертифициран консултант по немската система за сертифициране на устойчиви сгради DGNB. Редовен докторант е към УАСГ, участва в програма за мобилност на докторанти AUSMIP+ и провежда научно изследване в Мелбърнски Университет, Австралия. Основните теми, върху които се фокусира в работата си, включват енергийна ефективност на сградите, устойчиво строителство, системи за сертифициране на устойчиви сгради и оценка на жизнения цикъл на сгради. Преди да се присъедини към Български Съвет за Устойчиво Развитие има опит като архитект проектант, асистент и експерт към Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството.

В момента арх. Крумова съвместно с арх. Весела Вълчева-Макгий, председател на BGBC и арх. Нора Йовчева, изпълнителен директор на BGBC, работят по проект BUILD UPON – един от най-мащабните проекти в цял свят за установяване на стратегическо и ефективно партньорство и сътрудничество в сферата на енергийната ефективност и устойчивото развитие. Проектът обединява повече от 1 000 организации в 13 държави в Европа и има за цел да подпомогне правителствата в изработването на дългосрочни стратегии за основното обновяване на съществуващия сграден фонд. Тези стратегии заемат важно място в процеса за намаляване на енергийното потребление, намаляване на въздействието от изменението на климата, както и за създаването на застроена среда, която осигурява висок комфорт на обитаване.

Изискването се налага от чл. 4 от ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност и поставените от Европейската комисия и Европейския парламент цели за намаляване на консумацията на енергия с 20% към 2020 г. и намаляване на емисиите от парникови газове с 80%-95% към 2050 г. В българското законодателство изработването на тази стратегия е заложено съгласно чл. 5 ал. 3 от Закона за енергийната ефективност и е определена като „Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд“.
 

 

 

 

 

 

 


 

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo