Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ)

Начало > Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ)

ИСТОРИЯ


Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ) е създадена през август 2004г. от 16 компании, желаещи да инвестират и да развиват екологичните централи в България. AПEE прие предизвикателството да работи за насърчаване на използването на вятърна енергия и други възобновяеми енергийни източници и постепенно се превърна във фактор за развитието на този сектор в България. Велизар Киряков е първият, разработил малка вятърна електроцентрала от четири вятърни турбини и е запознат с целия процес от първата до последна стъпка (свързване с мрежата).

 

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo