Баит

Покажи Страниците


 

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.  Към момента в БАИТ пряко членуват 100 компании, за които работят 10 000 ИКТ специалисти и генерират 2.7 млрд. лв. годишен оборот. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. През 2015 г. БАИТ отбеляза 20 години от основаването си .Асоциациацията  отбелязва годишнината си със специално юбилейно издание – „20 години БАИТ“ - вълнуващ разказ за развитието на българската ИКТ индустрия през погледа на досегашните девет председатели на Управителния съвет.
 
БАИТ е член на DIGITALEUROPE – най-влиятелна европейска ИТ асоциация, която представлява дигиталната индустрия в Европа. БАИТ, като член на DIGITALEUROPE, участва във формирането и провеждането на европейските ИКТ политики. От 2014 г. БАИТ участва в  Борда на DIGITALEUROPE  и със свой представител.
 
БАИТ работи активно за въвеждането на системите за електронно управление чрез предоставяне на експертиза на ДА и защитава интересите на членовете си в тази област.

БАИТ  води диалог с правителството  по реализирането на стратегически задачи като: въвеждане на ИКТ в образованието от първи клас, промяна на учебните програми в университетите като се отчетат нуждите на ИКТ бизнеса, увеличаване на приема на студенти за ИКТ специалностите, улесняване на процедурата за наемна на специалисти от трети страни извън ЕС с т.н. „сини карти“.
БАИТ работи за прозрачна и конкурентоспособна бизнес среда , като следи за спазването на Закона за обществени поръчки и при доказани нарушения на ЗОП сигнализира КЗК, АОП и съответния възложител. По този начин защитава интересите на своите членове пред различните институции.

БАИТ е партньор и организатор на множество събития, популяризиращи ИКТ сектора.

„ Наградите на БАИТ“ - БАИТ връчва най-престижните награди в бранша за принос в развитие на информационните и комуникационни технологии, известни като ИКТ Оскарите. „Наградите на БАИТ“  са под патронажа на Президента Росен Плевнелиев, който традиционно връчва специалната награда на церемонията по награждаването.  Всички издания на „Наградите на БАИТ“целят да отличат постиженията в ИКТ сектора през текущата година, в 12 различни категории. С този свой проект БАИТ иска да се отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали своя принос през годиуната  за развитието на информационните и комуникационни технологии, да популяризира добрите практики, проекти и постижения в  сектора и да покаже, че българските ИКТ компании разработват и предлагат продукти и услуги на световно ниво.

„Наградите на БАИТ 2015
“ е петото последователно издание на конкурса. Рекорден брой кандидатури бяха подадени до крайният срок за регистрация - 146 кандидатури от 108 личности, институции и компании, което е безспорно доказателство за нарастващия интерес към конкурса, както и продължаващото възходящо развитие на ИКТ сектора в страната.
 
“Наградите на БАИТ 2015“ се провеждат в рамките на инициативата eSkills for Jobs 2015-2016.

Кампанията Skills for Jobs 2015-2016 на ЕК цели да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на електронните им умения. Инициативата се реализира едновременно в 24 държави на ЕС, като БАИТ е изпълнител за България. На национално ниво инициативата обединява 9 eSkills посланици, сред които евродепутатът Ева Паунова, вицепремиерът Ивайло Калфин, Николай Денков, зам.-министър на образованието, Анна-Мари Виламовска, екретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика, както и представители на бизнеса. Много голям  успех в рамките на инициативата е  доброто партньорството  на БАИТ с Агенцията по заетостта. Всички Бюра по труда в страната започнаха да предоставят информация за  курсове и обучения в  сферата на ИКТ , провеждани от водещи компании от сектора.

В рамките на проекта WATIFY, финансиран от ЕК, БАИТ подкрепя и промотира дигиталното предприемачество. БАИТ реализира множество събития, с участието на ментори , които  със съвети и  успешни  истории вдъхновяваха и окуражаваха младите StartUp компании и предприемачи да преодолеят страховете си и бариерите, за да могат да реализират идеите си и да стартират собствен бизнес в сферата на ИКТ.

БАИТ създаде Национален офис за технологичен трансфер в областта на  ИКТ, за да  улесни процеса на трансфер на технологии между  иновативни  ИКТ компании, разработчици и изследователи с  потребителите на иновации  и технологии в практиката във всички сфери на икономиката, чрез насърчаване на комуникацията между  тях. Към  ОТТ ИКТ на БАИТ е създаден и виртуален офис за технологичен трансфер - портал, чрез който ОТТ-ИКТ предоставя възможност за достъп до база данни, с български и международни организации и партньори, разработчици и ползватели на иновации, както и информация относно предоставяните или търсени от тях услуги, продукти, разработки, финансиране.
 


http://www.bait.bg/

 

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo