Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

Начало > Събития > Интелигентни градове > Партньори > Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

Покажи Страниците 

Основни цели на БГФМА са: да насърчи прилагането на стандартите за фасилити мениджмънт във всички видове сгради; изграждане на мрежа от фасилити мениджмънт професионалисти, които да споделят знанията и уменията си и да обозначат фасилити мениджмънта като задължителен елемент за компаниите, управляващи сграден фонд.

С повече от 50 члена, БГФМА представлява някои от най-важните компании, който предоставят цялостни FM услуги - технически, инфраструктурни и търговски. Сред членовете ни са и такива компании, които предоставя услуги по управление на недвижими имоти, както и доставчиците на отделните услуги като почистване, ИТ услуги и др. В това число влизат и фирми с голям сграден фонд, които са внедрили фасилити мениджмънта, като банки, застрахователни компании, големи компании за аутсорсинг и други. Физически лица като административни директори, пропърти и асет мениджъри, са също част от сдружението.

Сътрудничеството на Асоциацията с правителствени и местни власти дава на БГФМА възможността да участва в дискусията относно законодателни промени, касаещи управлението на сгради.
 

За контакти:

Уебсайт:
http://www.bgfma.bg/

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo