Canale Energia

Покажи Страниците
Canale Energia е уеб сайт на Gruppo Italia Energia с фокус върху интелигентните мрежи, енергийната ефективност, устойчивост и зелена архитектура.  Съдържанието е адресирано към специалисти, които работят в областта на устойчивата енергия, информирайки ги за новите възможности и  технологии, приложими в цялата верига – от производството до крайните потребители. Canale Energia предоставя интервюта в текстови и видео формат, новини и анализи, направени от асоциации и консултантски фирми. Активно си сътрудничи с редица авторитетни международни събития.

Всеки месец се публикува Mensile Canale Energia в печатен и дигитален формат, като всеки брой се занимава с различни аспекти от индустрията.

Друга цел на Canale Energia е да популяризира най-добрите постижения на италианските компании чрез бюлетин, издаван на английски език.

www.canaleenergia.com

www.quotidianoenergia.it
e7.mag.quotidianoenergia.it

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo