Гюлер Алиева

Начало > Гюлер Алиева

Гюлер Алиева, младши експерт, дирекция „Управление на отпадъци”, Министерство на околната среда и водите


Г-ца Алиева завършва Бакалавър Техника и технологии за опазването на морето и околната среда в Технически университет Варна, в последствие придобива и степен Магистър по същата специалност.
Професионалният и опит в Министерството на околната среда и водите започва през 2012 година, когато заема длъжността младши експерт в дирекция „Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване“. От 2013 до момента заема длъжността младши експерт в Министерство на околната среда и водите, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ 

 

 


 

Управление на отпадъците в Република България

Като държава-членка на Европейския Съюз, Република България е въвела изискванията на правото на съюза в областта на управление на отпадъците и се стреми към тяхното адекватно прилагане в условията на страната .
Основната цел на провежданата национална политика по управление на отпадъците е да се постигне интегрирана рамка за управлението им, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта.

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo