NAPE

Покажи Страниците

 

Националната агенция за съхранение на енергия (NAPE) е полска консултантска компания, която популяризира ефективното и рационално използване на енергията предимно в сектора на строителството, както и принципите на устойчивото развитие. NAPE сътрудничи с фондацията за съхранение на енергията (FPE), Асоциацията на енергийните одитори, регионални агенции за спестяване на енергия, чуждестранни партньори и е член - основател на Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska).

Експертите на Агенцията притежават дългогодишен опит в областта на възобновяемите енергийни източници, на международното сътрудничество в областта на иновативни енергийни технологии и устойчивото развитие, както и участие в програми на Европейската комисия.


Уеб сайт:  http://www.nape.pl

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo