Новите ценности в глобалната енергийна система

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • Пресинформация > Новите ценности в глобалната енергийна система

Покажи Страниците

Новите ценности в глобалната енергийна система
 
Енергийната индустрия е един от най-динамично развиващите се отрасли с ключова роля в глобалната икономика. Европа е бедна на изкопаеми енергийни източници, което предопредели и бума на разработването на технологии за усвояване на енергията от вятъра, слънцето, отпадъците, водата и др. Германия, Швеция, Швейцария, Дания, Холандия и Австрия са сред страните пример за прилагане на устойчив модел на енергийната система.

Югоизточна Европа следва тази посока – тя има голям потенциал за реализиране на целите, свързани с намаляване на въглеродния отпечатък, надеждност и диверсификация на енергийния микс.

Дали ще успеят държавите от региона да се възползват от предимствата на добрите практики чрез политическа воля, инвестиции, промяна на мисленето и поведението на крайните потребители­­­?

Според доклад на Световния енергиен съвет, включващ 129 държави, България заема незавидното 108-мо място по отношение на енергийна ефективност и възобновяема енергия, 77-мо място по критерий цена.

В отговор на многобройните предизвикателства от 5-ти до 7-ми март в София ще се проведе 10-тото издание на Изложбата и форума за енергийна ефективност и възобновяема енергия с фокус Югоизточна Европа. Организаторите от Виа Експо целят да провокират един нов поглед върху възможностите за трансформиране на енергетиката чрез екотехнологии, които са носители на несъмнени ползи за бизнеса и обществото като цяло.  Форматът на изявата през 2014 г. е обогатен чрез включване на тематичносвързаните инициативи: „Smart Cities”  (интелигентни градове), „LiftBalkans” (асансьори и ескалатори) и „Save the Planet“ (управление на отпадъци).

Изложбатата ще представи нововъведенията на водещи международни и български компании в областта на енергийната ефективност, био-, хидро-, соларна, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, електромобилност и др.

В продължение на десетилетия Австрия развива своята екоиндустрия, която генерира годишни приходи от 10,6 милиарда евро и осигурява работа на 87 000 души. Австрийското ноу-хау и опит ще бъдат показани на традиционния австрийски павилион по време на изложението. Значителният воден ресурс на Югоизточна Европа обуславя интереса на чуждестранни компании към региона. Сред участниците са Global Hydro Energy, фирма с 80  годишен опит и продажби по целия свят в областта на хидроенергийните технологии, и Polytechnik - доставчик на вентилационни и отоплителни инсталации, които намират приложение за локално и централизирано топлоснабдяване и в енергоснабдителните предприятия за производство на електричество.

Costruzioni Nazzareno е италианска компания, която планира да разшири своя пазар в България, Хърватия и Сърбия. Тя проектира и изгражда съоръжения за превръщане на дървесни отпадъци в твърдо гориво  и е специализирана най-вече в изграждането на  съоръжения „до ключ“ за сушене, смилане и за производство на пелети и брикети.

Индивидуални проекти и консултации по инвестиционни проекти в сферата на оползотворяване на ВЕИ - пелетиране на дърво, слама, рециклиране на отпадъци - предлага К.А.Технолоджи, която е изключителен представител на фирмите от групата Каал, Шмелцер и Каблиц.

Друг изложител е чешката фирма CINK Hydro - Energy k.s. Тя ще демонстрира своята продуктова гама от турбини тип  Пелтон, Каплан и Францис и оборудване за малки водноелектрически централи.

Световният лидер в енергийния мениджмънт Landis+Gyr ще бъде част от “Smart Cities” с намерение да разшири своите позиции в България. Тя предлага пълна гама от измервателни уреди и интегрирани решения за отчитане, което позволява оптимизиране на използването на ресурси, оперативни разходи и изграждането на интелигентни преносни мрежи.

Наскоро Елпром Трафо разработи енергийноефективния трансформатор 100 kVA 20 / 0.4.

Той се характеризира с  по-ниска консумация на първичния енергоносител, по-ниско тегло и по-малко количество вложени материали. Елпром Трафо ще вземе участие в изложението за 4-та поредна година и предлага пълна гама трифазни маслени трансформатори, монофазни, заземителни, за ветрогенератори и трансформатори със стъпални регулатори под напрежение.

Портфолиото на Интернешънъл Пауър Съплай съдържа над 33 различни продукта. Топ иновация на компанията е модулната хибридна система Exeron, която получи признание на международните пазари. Тя комбинира и управлява добитото електричество от източниците - слънце, вятър, дизел генератор, батерия и електрическа мрежа. Exeron намира широко приложение в захранването на помпи за вадене на вода, на самостоятелни къщи и сайтове на мобилни телеком оператори, на цели жилищни квартали. Модулният принцип позволява постоянно усъвършенстване на системата - нейният  капацитет по отношение на мощностите се увеличава от 2 kW до зашеметяващите 65 MW.

В конферентната програма ще вземат участие лектори от Euroheat & Power (Белгия),  Европейска федерация за ВЕИ (Белгия), Danfoss (Дания), Институт по енергийните характеристики на сградите Европа (Великобритания) и др.  Делегатите ще обсъдят комбинираното производство на  топлинна и електроенергия, сгради с нулево потребление на енергия,  съхранение на енергия, сградно-интегрирани фотоволтаици, биоенергия и др.

 
За повече информация: Виа Експо
www.viaexpo.com

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Трети месец НЕК не може да види оборудването за АЕЦ "Белене"

Трети месец "Националната електрическа компания" (НЕК) безуспешно се опитва да договори с руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) проверка на произведеното оборудване за АЕЦ "Белене", за което арбитражът в Женева осъди НЕК да плати 620 млн...
10:33 -- mediapool.bg

Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
26/09/16|06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo