Econews

Покажи Страниците



Econews.gr е един от най-посещаваните уебсайтове в Гърция в областта на околната среда. Включва секции: енергетика, възобновяеми енергийни източници, екология, рециклиране, екологични политики в Гърция и чужбина, изменение на климата, "зелени" технологии и др. Посетителите на сайта могат да се информират за събития и бизнес дейности. Медията изпраща регулярно информационен бюлетин, който информира за новости и събития.
 

За контакти:

http://www.econews.gr/

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo