Smart Grids Polska

Покажи Страниците


 

От 2012 г. списанието излиза на всеки три месеца. Smart Grids Polska е първото издание в Полша, което разглежда темата за интелигентните мрежи (електроенергия, газ, вода, топлина).

Читателската аудитория включва професионалистите, участващи в научни изследвания, производство и услуги на този пазар. Сред акцентите са: умните мрежи, интелигентно отчитане, ИКТ системи, интелигентно осветление, интелигентни градове, енергийна ефективност, електроразпределение, електрически превозни средства и др.

На страниците на списанието се изследват и проблемите, свързани със законодателството, и съвременните тенденции. То се разпространява чрез абонамент, на панаири, конференции и обучения.
http://www.smartgridspolska.pl/

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo