Търговска камара на Кавала

Начало > Събития > Интелигентни градове > Партньори > Търговска камара на Кавала

Покажи СтраницитеТърговска камара на Кавала

Камарата на Кавала е юридическо лице и е основана през 1918 г. Има над 11 000 членове, включително малки и средни производствени предприятия, търговски фирми, занаятчии, промишлени компании, както и фирми, предлагащи различни услуги. Голям процент от членовете са фирми с дейност износ и туризъм.

Камарата играе важна роля за подпомагане на бизнеса  чрез повишаване на неговата компетентност, представлява интересите му и провежда активен диалог с правителството по важни въпроси. Тя си сътрудничи с местни и регионални власти и с националните органи.

Важна част от дейността на Камарата са нейните информационни услуги и предоставените консултации на малките и средни предприятия. Тя е ценен източник на информация за субсидии, европейското законодателство и актуални промени, експортни пазари, международни търговски спогодби и др. От 2008 г. Камарата на Кавала е член на Enterprise Europe Network - мрежа, която работи за повишаване на конкурентоспособността на МСП и иновациите.

Уебсайт: http://www.kcci.gr/

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo