Българо-Скандинавската Търговска

Начало > Българо-Скандинавската Търговска

За нас
 
 

Българо-Скандинавската Търговска е създадена през 2009г. като сдружение с нестопанска цел.

Целта на Kамарата е да представлява и да защитава икономическите интереси на своите членове и да насърчава и подпомага търговските и икономическите отношения между България и Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция. Стремежът на Камарата е да в услуга не само на избрана група крупни скандинавски компании, но да представя, подпомага и защитава икономическите интереси на всеки един свой член независимо от мащаба на дейността му.

Управителният орган на Камарата е на Управителният съвет, който се състои от 9 души – като всеки от тях представлява интересите на скандинавската бизнес общност в България.

Камарата е отворена за български и за скандинавски лица (юридически и физически), които участват в икономическия живот между България и петте страни, а също така и приемат ценностите на Камарата.

Към момента членове на Камарата са около 60 компании, участващи в икономическия живот между България и скандинавските страни.
 

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo