Българската ветроенергийна асоциация

Начало > Българската ветроенергийна асоциация

Добре дошли в Българската ветроенергийна асоциация!

Основана през юни 2010 г., с повече от 60 члена към момента, асоциацията обединява мнозинството от фирмите, активни в сектора за вятърна енергия в България, включително предприемачи, финансови консултанти и адвокатски дружества. Ние обединяваме усилията си с цел да подобрим средата за вятърна енергия в България.

Стремим се да бъдем надежден, честен, конструктивен и добре осведомен партньор на всички страни от ветроенергийния сектор в България. Ние сме тук, така че правителството, законодателната власт, неправителствени организации, индустриалните специалисти и най-вече обществото да  могат да разчитат на нас за постигане на устойчиво развитие на българския ветроенергиен сектор за всеобщото благо.

Събрали сме на едно място десетилетия опит във вятърната енергия от цял свят. Ние сме вашият партньор за открит диалог и отговори на всякакви въпроси свързани с вятърната енергия.

Българската ветроенергийна асоциация е организация с нестопанcка цел, която подкрепя устойчивото развитие на вятърната енергия и други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) от името на всички заинтересовани страни. С работата си Българската ветроенергийна асоциация се стреми да осъществи следните цели:

    Популяризиране на концепцията за използване на вятърната енергия с цел да се насърчи необходимото екологично и икономическо развитие на този енергиен ресурс

    Усилена работа за подобряването на законодателната, регулаторната, политическата, и обществената рамка и подкрепа за използването на вятърната енергия

    Подкрепа на използването и развитието на други източници на възобновяема енергия

    Насърчаване и провеждане на проучвания в сферата на вятърната енергия в сътрудничество с университети и научни институции
    Разпространение на експертно знание относно използването на вятърната енергия

Българската ветроенергийна асоциация търси сътрудничество с всички асоциации за изпълнение на задачите си и постигането на горе изредените цели.

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo