Cleaning Community

 

Cleaning Community e интегриран комуникационен проект на 4Puntozero Srl. Той е посветен на света на професионалното почистване, в който фирми, търговци и експерти от сектора могат да намерят релевантни актуални новини. Cleaning Community информира за всичко, свързано с бранша почистване посредством бюлетини и печатно издание, които се разпространяват не само в  Италия, но и в други държави в световен мащаб.

www.cleaningcommunity.net
е отправна точка за всеки, който търси отговори, свързани с почистването и санитарната обработка на различни участъци и повърхности. Факти, цифри и  текущи събития  - всичко от света на професионално почистване, представено в реално време.

Повече на :http://viaexpo.com/htdocs/images/fm/mediaKitCCENG2016.pdf

 

 

 

 
 

Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Управление на отпадъци и рециклиране

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

ViaExpo