Дан Станиажек

Начало > Дан Станиажек

Дан Станиажек, Старши експерт, Европейски институт по енергийни характеристики на сградите, Белгия


Дан Станиажек e Магистър на хуманитарните науки (Oxon), Магистър на точните науки, експерт-инженер, Член на Енергийния институт. От присъединяването си към BPIE през 2011, Дан е натоварен с много разнообразни отговорности, включително разработването на капацитета на BPIE за моделиране и развитието на собствено управление на знанието и финансова компетентност. Последната му дейност е в областта на стратегиите и политиките за обновление.  Неговият доклад от 2014 „Обновяване на Румъния“ е в голямата си част приет от румънското правителство като негова официална стратегия за обновление на сградния фонд.
 
Преди присъединяването му към BPIE, Дан придобива широк опит в различни области на устойчивата енергия. Той има 25 години опит в публичния, частния, нестопанския, регулаторния и консултантския сектор. През половината от това време заема различни ръководни позиции в правителствена агенция, агенция за икономическо развитие и частна консултантска организация.  Съветническа роля в централното, регионалното и местното управление, в Европейската комисия, водещи компании, неправителствени организации, регулаторни органи и други,

Дан влияе върху разработването и прилагането на директивите и политиките по изменението на климата на ЕС, като е лидер на стратегията за Великобритания Energy White Paper.  Сред важните политики на Обединеното кралство, за които е помогнал, са схемите за Задължения за възобновяема енергия и Задължения за пестене на енергия, и двете от които сега са програми за няколко милиарда паунда.  Опитът на Дан включва разработването и насочването на схеми за сертификация, управление на знанието и оценка на инвестиции за над £500 милиона в областта на устойчивата енергия. Той е експерт-инженер и член на Енергийния институт във Великобритания.
 


 

Умно финансиране за умни сгради – Сравнение между България и Полша

Тази презентация показва най-новите развития във финансирането на умните сгради в две от по-новите страни-членки на ЕС – Полша и България.  И двете имат проблеми  оставения в наследство сграден фонд, изграден без мисъл за енергийната ефективност или удобството на обитателите. Сравняват се и се съпоставят съвременните подходи за подобряване на енергийната ефективност. Наличното финансиране се съпоставя с мащаба на необходимите действия за модернизиране и подобрение на съществуващия сграден фонд в двете страни така, че да се осигурят за гражданите удобни и ефективни домове и работни места на достъпни цени, като същевременно се способства за изграждането на система за устойчива енергия.  Също така ще се представи анализ на устойчивостта на някои от най-иновативните механизми на финансиране използвани в други европейски страни.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo